Bếp từ công nghiệp 5kw có hẹn giờ

Bếp từ công nghiệp đơn 5kW mặt phẳng nay thêm chức năng hẹn giờ, đa dạng nhiều lựa chọn hơn cho đầu bếp.

Chức năng :

  • Nấu tăng giảm theo công suất.
  • Nấu tăng giảm theo nhiệt độ.
  • Hẹn giờ nấu.