Bếp từ công nghiệp lõm chảo liền

Bếp từ công nghiệp lõm đơn – chảo liền là sản phẩm được sử dụng khá nhiều trong các nhà ăn hiện nay. Với nhu cầu sử dụng lớn phục vụ lượng thực khách lên tới hàng ngàn suất ăn.