Bếp từ công nghiệp đôi mặt lõm chảo rời

Sản phẩm bếp từ công nghiệp đôi – kính lõm sử dụng với chảo rời. Là sản phẩm thay thế cho bếp Á công nghiệp dùng gas truyền thống. Bếp từ công nghiệp kính lõm đôi – chảo rời với nhiều ưu điểm mang lại hiệu suất cao, tính kinh tế khi sử dụng.