Tag Archives: biến đổi khí hậu toàn cầu

Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị sử dụng bếp từ công nghiệp

Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị sử dụng Bếp từ công nghiệp trong vấn đề Biến đổi khí hậu toàn cầu Một báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào ngày 6 tháng 3. Cho thấy phản ứng tích cực của các quốc gia đối với khí hậu sẽ […]